Επόπτευση

Η επόπτευση και η εξασφάλιση της νόμιμης στάθμευσης είναι πλέον εύκολη!

Με τη χρήση ειδικών συσκευών αναγνώρισης αριθμών κυκλοφορίας και εξελιγμένου λογισμικού τα οποία συνδέονται με το back- office, ώστε να ελέγχουν και να επαληθεύουν σε πραγματικό χρόνο:

  • την υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου στάθμευσης
  • την παράνομη στάθμευση

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη και ενσωματώνει τρίτους παρόχους.

Λύσεις