Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα προσφέρει:

  • Παρακολούθηση παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο
  • Άμεση ενημέρωση αρμόδιων αρχών για τις παραβάσεις, ώστε να επεμβαίνουν και να προβαίνουν σε απαραίτητες ενέργειες (απομάκρυνση οχήματος, πρόστιμο, κλπ.)
  • Στατιστικά στοιχεία
  • Από Pay & Display στην πλατφόρμα κινητικότητας, ως μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος…
  • Διαχείριση πληρωμών: διασύνδεση και ασφάλεια τραπεζικών καρτών
  • Σύστημα διαχείρισης back-office
  • Πλατφόρμα που επιδέχεται διεύρυνση για την ενσωμάτωση τρίτου μέρους

Ο αισθητήρας ανιχνεύει με ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο την άφιξη και την παρουσία κάθε οχήματος στο σημείο που έχει τοποθετηθεί.

Η πλατφόρμα εμφανίζει άμεση ειδοποίηση.

Οι αρχές ενημερώνονται γρήγορα και με ακρίβεια για τις παραβάσεις

Λύσεις