Παρόδια

  • Τερματικά για πληρωμή στους δρόμους της πόλης μέσω κάρτας ή μετρητών.
  • Εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για εύρεση θέσης και ηλεκτρονική πληρωμή.
  • Ψηφιακή επεξεργασία στάθμευσης και πληρωμής.
  • Άμεση και συνεχή πληροφόρηση για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της στάθμευσης.
  • Συλλογή και επεξεργασία ενοποιημένων στοιχείων στάθμευσης.
  • Αυτοματοποιημένη επόπτευση.

Λύσεις