Αισθητήρες

Μη ορατοί αισθητήρες οδοστρώματος που βάζουν τέλος στην παράνομη στάθμευση σε:

Ράμπες ΑμεΑ

Διαβάσεις πεζών

Στάσεις λεωφορείων

Στροφές και άλλα απαγορευμένα σημεία

Οι αισθητήρες:

Τοποθετούνται υπό το οδόστρωμα ώστε να μην είναι εύκολα ορατές
Συλλέγουν πληροφορίες με εξαιρετική αξιοπιστία για την παράνομη κατάληψη θέσεων
Έχουν λειτουργική διάρκεια 10 ετών

Λύσεις