Η Εταιρεία μας

Urban Mobility

Η Urban Mobility ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στις πόλεις που ζουν και εργάζονται. Η τεχνογνωσία και η συνεργασία με εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά, εξασφαλίζουν την εισαγωγή και ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της κίνησης στους δρόμους των πόλεων (Smart Mobility). Επιπλέον, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και λύσεων για τη πρόβλεψη και ανίχνευση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις και βιομηχανικούς χώρους.

Γιατί να μας εμπιστευτείτε;

Αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και συνεργαζόμαστε με καινοτόμες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Είμαστε πάντοτε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε στους δημότες τις πιο σύγχρονες και ευέλικτες υπηρεσίες με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
Προσφέρουμε αυτοχρηματοδοτούμενες λύσεις, καθώς και λύσεις Artificial Intelligence που μειώνουν σημαντικά τη χρήση hardware και το κόστος ανάπτυξης συστημάτων.