Γιατί να ελεγχθεί η στάθμευση;

Για το καλό της πόλης

Η εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να ξεκινήσει τη μετάβαση σε μία νέα εποχή αστικής κινητικότητας, με την χρήση ευρύτερων συστημάτων «έξυπνης πόλης».

Αύξηση λειτουργικότητας του Δήμου μέσα από:

 • περισσότερες και πιο ποιοτικές
 • υπηρεσίες για δημότες και επισκέπτες
 • μέγιστη αξιοποίηση δημοτικών χώρων
 • μείωση άναρχης στάθμευσης
 • αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στο εμπορικό κέντρο
 • αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος

Για το καλό του δημότη

 • Οι ΔΗΜΟΤΕΣ έχουν τη δυνατότητα προνομιακής χρήσης των θέσεων στάθμευσης.
 • Οι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ επωφελούνται από τη συχνή εναλλαγή των θέσεων στάθμευσης που προσφέρει αυξημένη, αλλά και πιο άνετη πρόσβαση στις αγορές της πόλης.
 • Οι ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που διευκολύνουν και κάνουν την επίσκεψη στην πόλη μία ευχάριστη εμπειρία.
 • Στις ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας για την παροχή εκπτώσεων και προσφορών στους πελάτες.
 • Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ εξυπηρετούνται από την επιβαλλόμενη οριοθέτηση.
 • Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ευνοεί τις ειδικές αυτές ομάδες στην καθημερινότητά τους. (πχ. ΑμεΑ, ασθενοφόρα, θέσεις φορτοεκφόρτωσης, σχολικά, ΜΜΜ, γιατροί, φαρμακεία κλπ).

Οι Λύσεις μας

Παρόδια
Αισθητήρες
Πλατφόρμα
Επόπτευση

Η Εταιρεία μας

Η Urban Mobility ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στις πόλεις που ζουν και εργάζονται.