ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Strada Evolution

Evo2_PayByPlate_extendedkeypad
Evo2_PayByPlate_extendedkeypad2
Evo2_PayByPlate_extendedkeypad3
Evo2_PayByPlate_extendedkeypad4
Strada Evolution

Strada Evolution Parking Machine

 • Strada Evolution parking machine – offers choice of capacitive keyboard enabling it to be used as part of a Pay and Display, Pay by Plate or Pay by Space parking management solution
 • The Strada Evolution is an environmentally friendly– recyclable & solar powered parking payment machine
 • Multiple payment methods are available including contactless and Applepay
 • Compact and cost-effective parking machine

Description

Our Strada Evolution parking machine provides a wide range of innovative functions. It also provides a platform that is readily upgradeable for new payment methods, e.g. Chip & PIN bank card payment with contactless option. The Strada Evolution can be used as a pay and display parking machine or as part of our Minipark ANPR parking system.

Secure

 • Compact structure resistant to vandalism and fraud
 • Highly secure locking mechanisms for access to compartments
 • Protected against fraudulent access to sensitive financial data and theft of stored revenue

Easy Collection

 • Transfer or exchangeable coin box available for cash collection
 • Highly secure compartmental key access
 • Fast and safe removal and replacement of coin boxes

User Friendly Interface

 • The Strada parking machine has been carefully designed to optimise the end user experience, with menu driven operations

Choice of Payment

 • Wide range of payment methods
 • Coin payment – highly reliable and patented coins selector design
 • Highly secure bank card payment (credit and debit card) with PIN entry regulated by EMV 2000, PCI PTS, Mifare, ISO 14443, NFC

Scalable

 • Upgrade kits available

Cost effective

 • The Strada parking machine can be remotely maintained and managed