ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Wayfarer6

Wayfarer6 – Κονσόλα οδηγών

Wayfarer6 – έκδοση εισιτηρίων και επικύρωση σε ένα

 • Ιδανικό για εφαρμογές επί του οχήματος και σε σημεία πώλησης
 • Ευέλικτος εργονομικός σχεδιασμός με αρχιτεκτονική ανοιχτών συστημάτων
 • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής προϊόντος, μέχρι 10 χρόνια
 • Εύχρηστη διασύνδεση οδηγού
 • Επεξεργαστής υψηλής απόδοσης

Περιγραφή

Wayfarer6

Το Wayfarer6 είναι μια κονσόλα οδηγού νέας γενιάς που αναπτύχθηκε από την Parkeon ως μέρος του προγράμματος Smart Transport για την υποστήριξη των Smart Cities.

Η πλατφόρμα ενσωματώνει την έκδοση εισιτηρίων και την επικύρωση σε ένα ολιστικό σχεδιασμό, προσφέροντας δυνατότητες πολλαπλής ανάγνωσης – συμπεριλαμβανομένων τραπεζών χωρίς επαφή EMV και ITSO – ανάγνωση γραμμωτού κώδικα, συνδεσιμότητα 4G, SatNav γνώση θέσης / μάθησης διαδρομής και επιλογή αφής.

Το Wayfarer6, που περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή 32 bit υψηλής απόδοσης, υποστηρίζει την αυτόματη ενημέρωση προορισμού, την ανταλλαγή μηνυμάτων οδηγού, την ενημέρωση πραγματικού χρόνου και τη διαχείριση στόλου, καθώς και την προηγμένη ενοποίηση τρίτων μερών που καλύπτουν συστήματα προγραμματισμού, τηλεματικής οχημάτων, ραδιοφωνικών συστημάτων, CCTV –και Wi-Fi επιβατών. Χρησιμοποιεί πολλά από τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων Wayfarer και αρχεία ρυθμίσεων και είναι συμβατό με την επιτυχημένη σειρά Wayfarer200.

Η κονσόλα, ιδανική για λεωφορεία, τραμ, τραίνα και μετρό – και ολοκληρωμένα πολυτροπικά δίκτυα – επικοινωνεί με την πρόσφατα αναπτυχθείσα back office TMS 2 της Parkeon, η οποία προσφέρει διαδικτυακές αναφορές και διαμόρφωση συστήματος, με επιλογές φιλοξενίας και διαχείρισης συστημάτων χειριστών. Μπορεί επίσης να λειτουργεί ως στατικό σημείο πώλησης.

Επιπλέον, το Wayfarer6 παρέχει βασικά δεδομένα διαχείρισης και αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων αγοράς πελατών, που συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, τη μείωση της απάτης, τη βελτίωση της διαχείρισης των εσόδων και την παρακολούθηση της απόδοσης του οδηγού, του χειριστή και της διαδρομής.

Το Wayfarer6 μπορεί να συνδεθεί με απομακρυσμένους επικυρωτές έξυπνων καρτών, όπως το Parkeon Axio Touch, για να προσφέρει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ευθυγραμμισμένο με τις σημερινές σύγχρονες απαιτήσεις έκδοσης εισιτηρίων.

Ευπροσάρμοστος σχεδιασμός και αρχιτεκτονική που εγγυάται το μέλλον

 • Με βάση τα Microsoft Windows ή το λειτουργικό σύστημα Android ανοιχτού κώδικα, προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών καθιστάται εύκολη και γρήγορη η ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών, προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών
 • Προσαρμοσμένο για να παρέχει είτε ένα βασικό είτε ένα πλήρως ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων ικανό να αναπτυχθεί όπως είναι απαραίτητο για να συμβαδίσει με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις του πελάτη
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ανεξάρτητη κονσόλα οδηγού λεωφορείου ή ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος AFC και RTPI του οχήματος

Έκδοση και επικύρωση εισιτηρίων σε μία ολοκληρωμένη συσκευή

 • Γρήγορη ασφαλής επεξεργασία για την επιτάχυνση του χρόνου επιβίβασης χωρίς να μειώνεται η λειτουργική αποτελεσματικότητα και ο σχεδιασμός διαχείρισης
 • Παρέχει μια διεπαφή για λειτουργία έξυπνων καρτών καθώς και μια διεπαφή για συστήματα πληροφοριών επιβατών σε πραγματικό χρόνο
 • Χειρίζεται όλες τις έξυπνες αν’ επαφες κάρτες / ετικέτες και τύπους, συμπεριλαμβανομένων των πάσων, και της πολλαπλής διαδρομής
 • Έτοιμος ο χειρισμός ανέπαφων EMV τραπεζικών καρτών
 • Πολλαπλές λειτουργίες κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης απενεργοποίησης των επικυρωτών κατά την επιθεώρηση

Πάντα πληροφορίες

 • Σαφώς συμβουλεύει τους επιβάτες για την κατάσταση της εγκυρότητας της έξυπνης κάρτας, τον αριθμό των διαδρομών που απομένουν, την κατάσταση των εισιτηρίων και το υπόλοιπο
 • Τοπικό έξυπνο σύστημα και πληροφορίες για τους επιβάτες σε πραγματικό χρόνο που παρέχουν την πρόοδο των ταξιδιών στη διαδρομή χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού οχημάτων (GPS) και την υποδομή ασύρματων επικοινωνιών (GPRS, 3G / 4G)
 • Διανέμει σε πραγματικό χρόνο τοπικές πληροφορίες στους επιβάτες μέσω συνδέσεων Ethernet υψηλής ταχύτητας σε επικυρωτές Axio Touch

Ισχυρό, αξιόπιστο, δοκιμασμένο

 • Έχει ευρέως αναπτυχθεί σε όλο τον κόσμο
 • Πιστοποιημένα και δοκιμασμένα εξαρτήματα
 • Βελτιστοποιημένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του κόσμου που ταξιδεύει με το λεωφορείο και το τραμ