ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Wayfarer200

Wayfarer200c2
Wayfarer200c1
Wayfarer200 – Κονσόλα οδηγών
  • Πλήρως ανακλινόμενη διεπαφή οδηγού χρωμάτων
  • Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows CE
  • Ενσωματωμένο WLAN και GPRS / 3G

Περιγραφή

Wayfarer200

Το Wayfarer200 είναι ένα μηχάνημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων ανοιχτής πλατφόρμας που σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει τις πολύπλοκες απαιτήσεις είσπραξης ναύλων των επιχειρήσεων δημοσίων μεταφορών. Η τεχνολογία έχει εγκατασταθεί σε πάνω από 18.000 λεωφορεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία και αποτελεί βασική στρατηγική συνιστώσα για την ανάπτυξη των ITSO παραχωρητικών και εμπορικών έξυπνων καρτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Wayfarer200 μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτοτελής επεξεργαστής εισιτηρίων μετρητών και έξυπνων καρτών, είτε ως η κύρια κονσόλα οδηγού και πύλη για άλλα συστήματα μέσα στο λεωφορείο, όπως RTI, Fleet Management και CCTV – με γρήγορη και ασφαλή επικοινωνία δεδομένων στο back office.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows CE και επωφελείται από ολοκληρωμένο WLAN και GPRS / 3G.

Οφέλη

  • Μειωμένοι χρόνοι επιβίβασης και βελτιωμένη απόδοση των υπηρεσιών
  • Δυνατότητα έξυπνης κάρτας, συναλλαγών μέσω χαρτιού και κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα ενεργοποίησης στο λεωφορείο, σε πλατφόρμα, σε κατάστημα ή σε απευθείας σύνδεση
  • Χειρίζεται όλες τις ανέπαφες έξυπνες κάρτες / ετικέτες και τύπους
  • Βελτιωμένη εμπειρία οδηγού και επιβατών

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Μια πλήρως αρθρωτή και αναβαθμισμένη πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει τη διαμετακόμιση των πιο πρόσφατων βιομηχανικών πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένου του NFC, και πλήρως προσαρμοζόμενο στις τοποθεσίες επί οχημάτων και σημεία πωλήσεων. Συνδέεται απρόσκοπτα με την προηγμένη δομή του back office της Ρarkeon, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση για τους χειριστές και βελτιωμένη εμπειρία για τους επιβάτες.

Το Wayfarer200 έχει σχεδιαστεί για μια εκτεταμένη διάρκεια ζωής, ελαχιστοποιώντας έτσι το συνολικό κόστος λειτουργίας ολόκληρου του κύκλου ζωής.