ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Iris® – Video Technology

Iris® – τεχνολογία βίντεο
  • Υποστήριξη πελατών πρόσωπο με πρόσωπο μέσω TVMs
  • Διαδραστικός προγραμματισμός ταξιδιού και συμβουλές για ναύλους
  • Φιλικό προς το χρήστη για να ενθαρρύνει τη βέλτιστη χρήση
  • Διατίθεται σε όλα τα TVM της Parkeon

Περιγραφή

Iris® – τεχνολογία βίντεο

Τηλεοπτική επικοινωνία για αυτόματες μηχανές πώλησης εισιτηρίων (TVM).

Η τεχνολογία Iris® – Video Technology παρέχει πλήρη ευελιξία στην παροχή εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξη μέσω του δικτύου TVM της Parkeon, προσφέροντας:

  • Βελτιωμένη βοήθεια και συμβουλές στους πελάτες μέσω τεχνολογίας βίντεο από τα TVMs
  • Πλήρης ευελιξία με νέα εγκατάσταση ή εκ των υστέρων εγκατάσταση σε οποιαδήποτε συσκευή TVMs της Parkeon
  • Τροφοδοσία βίντεο και ήχου υψηλής ποιότητας στο εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνιών
  • Αυτόματη δρομολόγηση κλήσεων σε διαθέσιμους διαχειριστές κέντρων κλήσεων σε οποιαδήποτε τοποθεσία
  • Καλύτερος σχεδιασμός ταξιδιού και εμπειρία πελατών για κανάλια αυτοεξυπηρέτησης